Riksja Bhutan is onderdeel van Riksja Travel. Hieronder lees je de algemene voorwaarden van Riksja Travel:

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Leiden, KvK nummer: 27345112.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Riksja Travel is aangesloten bij het SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op onze landensites gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Kijk hier voor de garantieregeling van de SGR. Je kunt eventueel ons lidmaatschap controleren via www.sgr.nl, via het vakje ‘zoeken op deelnemer’. Ons deelnemersnummer is 2726.

ANVR

Riksja Travel is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR Reisorganisatoren onder nummer 02787. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De landarrangementen op onze landensites worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Via bovenstaande links zijn de meest actuele Reis- en boekingsvoorwaarden te downloaden. In de reisvoorwaarden zijn de rechten en plichten van reiziger en reisbureau op zorgvuldige wijze vastgelegd. Als je een reis boekt dan is het aan te raden deze voorwaarden goed door te lezen. Artikel 9, lid 2 van deze voorwaarden geeft aan dat reisbureaus annuleringsvoorwaarden hanteren die specifiek op de organisatie zijn toegesneden. Op het boekingsformulier dient aangevinkt te worden dat er kennis is genomen van en akkoord gaat met Riksja Travel Reisvoorwaarden.

Calamiteitenfonds

Riksja Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op onze landensites gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument, die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
– (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Klik hier voor de website van het Calamiteitenfonds.

Reisvoorstel / offerte

Onze reisvoorstellen zijn 14 dagen geldig. Bij offertes die langer lopen behouden we ons het recht van aanpassing van de reissom.

Boeking, betaling en reisbescheiden

Boeken bij Riksja Travel doe je door op een van de landensites een boekingsformulier in te vullen. Zodra het formulier is verstuurd is de boeking een feit. Tot 24 uur na de verzenddatum van de boeking kan deze echter nog vrijblijvend worden geannuleerd. Als de boeking korter dan 8 weken voor de vertrekdatum plaats vindt dan vervalt het recht op vrijblijvende annulering. Zie verder de annuleringsvoorwaarden verder op deze pagina.

Na boeking wordt de reis in het betreffende land gereserveerd en worden de boekingsbescheiden per e-mail toegestuurd. Mocht het voorkomen dat een bepaalde bouwsteen of hotel niet beschikbaar is, dan zullen we je een alternatief voorstel doen. Het is mogelijk dat hier meer kosten aan verbonden zijn. Controleer of de boeking correct is en of alle namen goed zijn gespeld. Klopt er iets niet, laat het ons meteen even weten. De factuur geeft een overzicht van het reisschema en is tevens het bewijs van boeking en (indien afgesloten) verzekeringspolis. De vouchers worden afhankelijk van het land in kwestie of meegestuurd of door de lokale agent overhandigd. Tickets voor vervoermiddelen worden in de meeste gevallen lokaal overhandigd.

De factuur wordt met de boekingsbescheiden meegestuurd. Als je betaalt vanuit het buitenland dan verzoeken we je een internationale overschrijving te maken. Vanuit Europese landen kan dit altijd gratis tot 12.500 euro. De aanbetaling van het landgedeelte van de boeking bedraagt 25% van de totale reissom plus eventuele verzekeringspremies. Deze betaling moet binnen 10 dagen op rekening nr NL07TRIO0197683002 van Triodos Bank ten name van Riksja Travel te Leiden binnen zijn. Het restant van de betaling dien je 8 weken voor vertrek over te maken. Als je korter dan 8 weken voor vertrek boekt vervalt de aanbetaling en dient de gehele reissom per omgaande te worden overgemaakt. Al onze prijzen zijn inclusief BTW. De reserveringskosten voor een landarrangement bedragen € 25,00 per persoon. De betaling voor de vluchten moet na ontvangst van de vluchtfactuur binnen 7 dagen op rekening NL07TRIO0197683002 van Triodos Bank ten name van Riksja Travel te Leiden binnen zijn, omdat de airlines ook per omgaande van ons betaling vereisen. De reis- en annuleringsverzekeringen van Riksja Travel worden verzorgd door de Unigarant Verzekeringen. Voor een veilige en gezonde reis is een goede ziektekosten- en ongevallenverzekering een vereiste. Ter bescherming van onze reizigers stellen wij deze dan ook verplicht. Je kunt je uiteraard ook elders verzekeren, geef dat dan even aan bij boeking.

Boeking van internationale vluchten

De bij de reis benodigde internationale vluchten worden door Riksja Travel geboekt in een geautomatiseerd vluchtensysteem en vervolgens elektronisch doorgeven aan Airtrade (SGR, ANVR, IATA), de grootste vliegticket consolidator in Nederland. Airtrade zorgt er voor dat de tickets op tijd in je bezit zijn en verstuurt deze per email. Binnenlandse vluchten worden hetzij door onze lokale agent verzorgd, hetzij maken ze deel uit van het internationale ticket en worden door ons in samenwerking met Airtrade zoals boven, geregeld.
Voor boekingen van vliegtickets gelden standaard ANVR Boekingsvoorwaarden, de aanvullende voorwaarden van Airtrade en tevens de vervoersvoorwaarden van de vliegmaatschappij. Onder het kopje ‘Bouw je reis’ vind je op de vliegticketpagina, onze uitgebreide ticketvoorwaarden.

Avontuurlijke reizen in verre landen

In verre landen hebben mensen andere gebruiken en gewoonten en een andere mentaliteit. Daardoor gaan de dingen soms anders dan je verwacht. Wet en ANVR-reisvoorwaarden spreken in dat verband van ‘verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben’. De keuze voor een avontuurlijke reis betekent de keuze voor een zeker risico. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijk karakter van de reizen kunnen ons dwingen de reis aan te passen. Als wij of onze lokale agenten hun toevlucht moeten nemen tot alternatieven kan de reiziger er van op aan dat er zoveel mogelijk wordt geprobeerd de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven of zelfs te verbeteren. Alle reizen van Riksja Travel worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We selecteren de partners in deze landen met zorg en onderhouden een intensieve, bijna dagelijkse communicatie tussen de landen en ons kantoor. De landenteams van Riksja Travel bezoeken de betreffende landen regelmatig en evalueren de reizen en producten, ook op basis van de informatie van onze reizigers.

Informatie ECPAT

Wij steunen actief het ANVR en ECPAT NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. We nodigen je uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen.

Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. U kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op de website (vermelding webadres). Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel (zie www.anvr.nl: Duurzaam Toerisme).

Paspoorten, visa en gezondheid

Op onze landensites wordt algemene informatie over paspoorten, visa en gezondheid verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig te controleren of de eerder verkregen informatie correct is. Voor verschillende landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiepoli, tropeninstituut, GGD of huisarts. Baseer je dus niet alleen op de informatie op onze websites. Alle reizigers dienen er voorts zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis tijdig de benodigde vaccinaties en profylaxe zijn verkregen.

Wijziging door de reiziger

Wanneer na boeking de reiziger de reis wilt aanpassen, dan is dit mogelijk. In overleg met Riksja Travel wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Riksja Travel zal hiervoor wijzigingskosten in rekening brengen a € 27,- per boeking. Naast deze wijzigingkosten kunnen er annuleringskosten bijkomen.

Annuleringsvoorwaarden

Artikel 9, lid 2 van de ANVR reisvoorwaarden geeft aan dat reisbureaus annuleringsvoorwaarden hanteren die specifiek op de organisatie zijn toegesneden. Een goede annuleringsverzekering zoals die van Unigarant dekt in veel gevallen de volledige kosten van annulering. Voor het annuleren van vluchten gelden de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Bij Riksja Travel worden de volgende afwijkende annuleringsvoorwaarden voor de reiziger gehanteerd voor het landarrangement:

Annulering door de reiziger

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Na verzending van het boekingsformulier houdt de reiziger het recht om kosteloos te annuleren tot 24 uur na verzending van het boekingsformulier. Dit recht vervalt als de boeking korter dan acht weken voor de vertrekdatum van de reis plaatsvindt.

Bij annulering is iedere reiziger, naast de reserveringskosten, de volgende bedragen verschuldigd, welke verhaald worden op de aanvrager van de reis:
– 24 uur na verzending van het boekingsformulier en minimaal 56 dagen voor de reis bedragen de annuleringskosten 20% van de reissom met een minimum van € 50,-
– Van 29 t/m 55 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 40% van de reissom, met een minimum van € 50,-.
– Van 14 t/m 28 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 70% van de reissom met een minimum van € 50,-.
– Van 8 t/m 13 dagen voor de vertrekdatum van de reis zal Riksja Travel 90% van de reissom in rekening brengen.
– Vanaf 7 dagen vóór vertrek en tevens tijdens de reis: 100% van de reissom zal in rekening gebracht worden.

Riksja Travel wenst je een geweldige reis!